Home

Welkom op de website van het Diaconaal Platform Waddinxveen.

Het Diaconaal Platform Waddinxveen (DPW) is een stichting die diaconieƫn en hulpverlenende instanties samenbrengt in een platform wat bedoeld is voor kennis uitwisseling en praktische ondersteuning naar elkaar.

Doelen

  • het als kerken elkaar informeren over structurele diaconale activiteiten voor rand- of niet-kerkelijke inwoners van Waddinxveen;
  • het waar nodig coƶrdineren en (laten) organiseren van zulke activiteiten (bijv. praktische hulp (H.I.P.) en schuldhulpverlening), en
  • het bieden van een aanspreekpunt aan de plaatselijke overheid voor mogelijke structurele vormen van inzet van de aangesloten kerken in het kader van de WMO-problematiek (maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdzorg).

Via dit aanspreekpunt kan informatie van de burgerlijke gemeente naar de aangesloten kerken worden doorgegeven en toegelicht; ook kunnen deze kerken de burgerlijke gemeente via het DPW informeren over geconstateerde structurele knelpunten, wat kan leiden tot aanpassing van het gemeentelijke beleid.
Dit laatste doel is zelfs het hoofddoel waarvoor het DPW in 2006 is opgericht, juist op verzoek van de burgerlijke gemeente. Het gaat hier dus in alle gevallen om structurele diaconale interkerkelijke activiteiten en structurele contacten hierover met de lokale overheid (vroeger via de WMO-raad en sinds 1 januari 2016 via de Participatie Adviesraad).